ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συντήρηση του ανελκυστήρα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του, μετά το πέρας της εγκατάστασης του και κατά την διάρκεια του χρόνου λειτουργίας του. Σκοπός είναι να διασφαλίζει και να προλαμβάνει όλες τις επικίνδυνες καταστάσεις όπου μπορεί να προκύψουν κατά τη λειτουργία του, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία σε όλους τους χρήστες του ανελκυστήρα.

Η τακτική συντήρηση περιλαμβάνει:
  • Επίβλεψη ανελκυστήρα
  • Λίπανση  εξαρτημάτων ανελκυστήρα
  • Ρύθμιση  των  μηχανοκίνητων  εξαρτημάτων ανελκυστήρα
  • Συντήρηση  ηλεκτρονικών  -  ηλεκτρικών  εξαρτημάτων ανελκυστήρα
  • Επιμήκυνση  του  λειτουργικού  χρόνου  ζωής  του ανελκυστήρα
  • Διατήρηση  των  εγκαταστάσεων  του  ανελκυστήρα
  • (μηχανοστάσιο  - τροχαλιοστάσιο)  σε  άριστη  κατάσταση
  • Παρακολούθηση  της  ομαλής  λειτουργίας  του  ανελκυστήρα.
  • Αποκατάσταση  των  έκτακτων  βλαβών
  • Ασφάλεια  για  αστική  ευθύνη  σε  ιδιωτική  ασφαλιστική  εταιρία 

 Η  ατομική  επιχείρηση  ΦΑΤΟΥΡΟΣ  ΠΑΝ.  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  διανύοντας  την 3η  δεκαετία  λειτουργίας  της  είναι  αφοσιωμένη  στο  να  προσφέρει  στον  πελάτη της  τις  καλύτερες  υπηρεσίες.  Διατηρώντας  αυστηρή  πολιτική  στο  τεχνικό  προσωπικό  της  και  στο  τμήμα  συντήρησης  το  οποίο  στελεχώνετε  από  έμπειρους  και  καταρτισμένους  τεχνίτες,  διασφαλίζοντας  την  άριστη,  ομαλή   και  ασφαλή  λειτουργία  του  ανελκυστήρα.